Home / Nieuws / Pagina 2

Categorie: Nieuws

 • Handboeken belastbaarheid mantelzorg en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  Handboeken belastbaarheid mantelzorg en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  Indicatoren kwaliteitskader wijkverpleging in 2022 Zorgorganisaties meten verschillende indicatoren in het kader van het kwaliteitskader wijkverpleging. Elk jaar publiceren we bij de indicatorenset een handboek met meetinstructies.

  Lees meer

 • Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Meting indicatoren kwaliteitskader wijkverpleging in 2022 Zorgorganisaties meten verschillende indicatoren in het kader van het kwaliteitskader wijkverpleging. Elk jaar publiceren we bij de indicatorenset een handboek met meetinstructies.

  Lees meer

 • PREM Wijkverpleging in 2021

  PREM Wijkverpleging in 2021

  Iedere zorgorganisatie die valt onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft de verplichting om in 2021 een clienttevredenheidsmeting uit te voeren middels de PREM Wijkverpleging. In dit bericht leest u een aantal tips voor de afronding van deze meting.

  Lees meer

 • Herinnering meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

  Herinnering meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

  Vanaf 2021 zijn zorgorganisaties in de wijkverpleging verplicht om 3 structuur- en procesindicatoren te meten over belastbaarheid mantelzorg. Zorgorganisaties hebben hiervoor de tijd tot en met 30 september 2021.

  Lees meer

 • Nieuwe data ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  Nieuwe data ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  Vanaf 2021 ontvangen zorgorganisaties via de portal van Mediquest data over de indicatoren ongeplande ziekenhuisbezoeken. De data wordt elk kwartaal vernieuwd. Inmiddels is de nieuwe data terug te vinden in de portal van Mediquest. Nieuw in het dashboard is de filter op AGB code.

  Lees meer

 • Belangrijke zaken PREM-meting in 2021

  Belangrijke zaken PREM-meting in 2021

  Zorgorganisaties wijkverpleging hebben van maart tot en met december 2021 de tijd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Zoals in het handboek staat beschreven zijn de richtlijnen wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. We zetten de belangrijke zaken nog een keer voor u op een rij.

  Lees meer

 • Meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

  Meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

  Vanaf 2021 zijn zorgorganisaties in de wijkverpleging verplicht om 3 structuur- en procesindicatoren te meten over belastbaarheid mantelzorg. Bij ActiZ hebben we verschillende signalen ontvangen over deze meting en de administratieve lasten. In dit bericht geven we een uitleg bij de meting van deze indicatoren.

  Lees meer

 • Ruim helft cliënten wijkverpleging beveelt zorgorganisatie aan

  Ruim helft cliënten wijkverpleging beveelt zorgorganisatie aan

  In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Onderdeel van het kwaliteitskader is de PREM Wijkverpleging; een meetinstrument dat clientervaringen meet binnen de wijkverpleging. In 2020 hebben zorgorganisaties een meting gedaan aan de hand van de PREM Wijkverpleging. Over verslagjaar 2020 is voor het eerst ook een landelijk benchmarkanalyse gemaakt.

  Lees meer

 • PREM Kindzorg: aansluiting bij beleving ouders en kind

  PREM Kindzorg: aansluiting bij beleving ouders en kind

  Branchevereniging Integrale KindZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis zijn verheugd dat vanaf 1 juni 2021 de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen kan worden en hiermee recht doet aan de zorg voor kinderen die verpleging en verzorging nodig hebben. Deze vragenlijst is afgeleid van de PREM (Patient Reported Experience Measures) Wijkverpleging. Deze is ontwikkeld door…

  Lees meer

 • Rapportages PREM Wijkverpleging en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  Rapportages PREM Wijkverpleging en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  U heeft in 2020 een meting met de PREM Wijkverpleging uitgevoerd en aangeleverd bij Mediquest. Mediquest biedt een benchmarkrapportage aan van deze meting. Daarnaast staat de eerste data voor u over de ongeplande ziekenhuisbezoeken. U kunt de rapportages bekijken in de portal.

  Lees meer

 • Juridisch advies omtrent PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Juridisch advies omtrent PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Eerder hebben de partijen uit de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging een nieuwe versie van de PREM Wijkverpleging gedeeld. We hebben toen aangegeven dat we nog werken aan een aantal documenten omtrent de juridische borging van de PREM Wijkverpleging. In dit bericht leest u 6 stappen die ingeregeld moeten worden als het gaat om de meting van…

  Lees meer

 • Indicator belastbaarheid mantelzorg bij kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar

  Indicator belastbaarheid mantelzorg bij kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar

  Op dit moment bestaat de indicatorenset bij het kwaliteitskader wijkverpleging enkel nog maar uit de PREM. In de periode van maart tot en 30 september dienen zorgorganisaties van wijkverpleging naast de PREM ook aan de slag te gaan met de indicatorenset omtrent het thema belastbaarheid mantelzorg.

  Lees meer