Home / Nieuws / PREM Kindzorg: aansluiting bij beleving ouders en kind

PREM Kindzorg: aansluiting bij beleving ouders en kind

Branchevereniging Integrale KindZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis zijn verheugd dat vanaf 1 juni 2021 de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen kan worden en hiermee recht doet aan de zorg voor kinderen die verpleging en verzorging nodig hebben. Deze vragenlijst is afgeleid van de PREM (Patient Reported Experience Measures) Wijkverpleging. Deze is ontwikkeld door de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging en vanaf 2019 verplicht voor alle zorgaanbieders die zorg leveren in de vorm van verpleging en persoonlijke verzorging die thuis geleverd wordt (gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)).


Een PREM vragenlijst is een vragenlijst voor de cliënt. Hij vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De relatie tussen zorgverlener en cliënt staat centraal. In de vragenlijst is ook een aanbevelingsvraag opgenomen en een open vraag die complimenten en verbeterpunten van de cliënten inventariseert. De ervaringsvragen gaan onder meer over samenwerking, bejegening, afspraken en ervaren deskundigheid. De PREM Wijkverpleging is een korte vragenlijst en vervangt de CQ-Index voor de Thuiszorg.

Wijkverpleging gaat uit van volwassen zorg

De PREM Wijkverpleging gaat uit van volwassenen zorg en blijkt op meerdere vlakken niet aan te sluiten bij verschillende vormen van kinderverpleegkundige zorg. In 2020 is de PREM Kindzorg samen met Branchevereniging Integrale KindZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis en de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging ontwikkeld in samenwerking met andere gezinsvertegenwoordigers en beroepsorganisaties. Het doel bij deze samenwerking was altijd om met minimale wijzigingen van de PREM Wijkverpleging een geschikte vragenlijst te ontwikkelen voor de PREM Kindzorg. Op die manier blijft het in verbinding met de wijkverpleging.


De PREM Kindzorg sluit aan bij de beleving van ouders en kind en gaat uit van zorg in de eigen omgeving van het kind thuis, op een verpleegkundig kinderdagverblijf of een verpleegkundig Kinderzorghuis.