Home / Indicatoren / PREM Wijkverpleging

PREM Wijkverpleging

De PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaringen en beleving van cliënten die wijkverpleging ontvangen meet. De PREM bestaat uit negen ervaringsvragen die beantwoord kunnen worden op een schaal van 1 tot 10, twee achtergrondvragen en een PROM (Patient Reported Outcome Measure) vraag over de kwaliteit van leven.

De uitkomsten van de PREM geven inzicht in cliëntervaringen. Daarmee stellen ze zorgprofessionals in staat om de zorgkwaliteit verder te optimaliseren. Het leren en ontwikkelen op basis van de resultaten uit de verschillende jaren gebeurt op individueel, team- en organisatieniveau. Daarnaast worden de uitkomsten ook gebruikt voor keuze-informatie voor cliënten en zorginkoop. De PREM heeft zich inmiddels bewezen als een zinvolle en bruikbare indicator en wordt jaarlijks op landelijk niveau uitgevraagd door veel zorgaanbieders.    

De eerste PREM metingen vonden plaats in 2019 en 2020. Op basis van de evaluatie die daarop volgde, zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd voor de metingen van 2021, 2022 en 2023 t.a.v. de inhoud en het proces. De vragenlijst bleef grotendeels dezelfde zodat de uitkomsten uit de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden.

Voor de kindzorg die valt onder de wijkverpleging is een PREM Kindzorg opgesteld. Deze vragenlijst is minimaal anders dan de PREM Wijkverpleging, maar past beter bij de doelgroep.

Elke organisatie die PREM gegevens aanlevert, bepaalt zelf met welke partijen deze gegevens gedeeld mogen worden. Voordat er kan worden aangeleverd in het portaal, moet er een verwerkersovereenkomst met Mediquest zijn geaccordeerd. Voor het doorleveren van de gegevens naar verschillende partijen geeft de organisatie vervolgens zelf toestemming. De toestemming voor doorlevering naar Zorginstituut Nederland is verplicht om aan uw aanleverplicht te voldoen. De overige toestemmingen voor doorlevering naar Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgthuisnl zijn optioneel. U vindt de toestemmingen in het portaal via organisatiebeheer.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl