Home / Indicatoren

Indicatoren

De huidige vijf indicatoren staan voor belangrijke onderwerpen binnen de wijkverpleging: cliëntbeleving van de zorg (PREM), Ongeplande Ziekenhuisbezoeken, Kwetsbaarheid, Kwaliteit van Leven (PROM) en Belastbaarheid Mantelzorg.

De ontwikkeling en de status van de indicatoren verschilt. De PREM is het verst en heeft zich inmiddels ontwikkeld en bewezen als een bruikbare uitkomstindicator. De overige indicatoren zijn hiernaar op weg. Het uiteindelijke doel is dat alle indicatoren zich ontwikkelen tot goede, bruikbare en gedragen uitkomstindicatoren.    

De indicatoren dragen bij aan de drie doelen van het Kwaliteitskader:  

  • Inzicht geven aan zorgorganisaties en professionals hoe ze er voorstaan op de verschillende onderwerpen en welke verbeterstappen ze kunnen zetten ten behoeve van leren en ontwikkelen.
  • Keuze informatie aan cliënten bieden.
  • Uitgangspunten voor extern toezicht, inkoopgesprekken en contractering van de zorg.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl