Home / Indicatoren / PROM Kwaliteit van Leven

PROM Kwaliteit van Leven

Naast de kwaliteit van zorg wordt de kwaliteit van leven steeds belangrijker binnen de wijkverpleging. In het Kwaliteitskader Wijkverpleging is kwaliteit van leven van cliënten een essentieel onderdeel.De kwaliteit van zorg wordt onder meer gemeten en doorontwikkeld met behulp van de PREM indicator (Patient Reported Experience Measure). Voor de kwaliteit van leven wordt gewerkt aan een PROM indicator (Patient Reported Outcome Measure).

De uitwerking van de PROM indicator gebeurt aan de hand van een groeimodel. In 2021 is de volgende gesloten PROM vraag met een tienpuntsschaal toegevoegd aan de PREM uitvraag: ‘Hoe vindt u over het algemeen uw kwaliteit van leven?’ Door deze vraag krijgen zorgprofessionals inzicht in de ervaren kwaliteit van leven van hun cliënten waardoor zij verder kunnen leren en ontwikkelen.

In 2021 heeft er een pilot plaatsgevonden met de toevoeging van een open PROM vraag aan de PREM uitvraag: ‘Wat moet er volgens u gebeuren om de kwaliteit van leven met een punt te laten stijgen?’ De antwoorden gaven de wijkverpleegkundigen echter te weinig handvatten om te leren en te verbeteren. Deze vraag is daarom niet toegevoegd aan de PREM uitvraag.

De ambitie voor 2023 is om te komen tot een volwaardige vragenlijst over kwaliteit van leven waar alle aspecten van het leven onderdeel van uitmaken. In 2022 is een project gestart om deze ambitie te realiseren. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, vermelden we dit via de website.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl