Home / Nieuws / Altijd kijken naar de behoefte van een cliënt

Altijd kijken naar de behoefte van een cliënt

Fenna Bouma is wijkverpleegkundige bij de Kwadrantgroep en werkzaam in de regio Drachten. ‘Ik zie het als mijn professionele verantwoordelijkheid om pro actief het gesprek aan te gaan met mijn cliënten over wat zij zien als een goede kwaliteit van leven.’

‘Het mooie van mijn werk vind ik dat je binnen de wijkverpleging oprecht contact hebt met je cliënten. Ik word uitgenodigd in hun eigen omgeving en netwerk waarin ik er aan bij kan dragen dat zij in die omgeving zo veel mogelijk eigen regie kunnen voeren. Kwaliteit van leven speelt hierin een belangrijke rol en wordt door elke cliënt  anders ervaren. Als wijkverpleegkundige kijk ik niet alleen naar zorg gerelateerde zaken maar ook naar veel andere aspecten die van  invloed zijn op het welzijn van de cliënt, bijvoorbeeld op psychosociaal gebied.’  

Investeren in netwerken

Vanwege die brede blik is mijn netwerk in de wijk en de regio ook zo belangrijk. Want de oplossing komt zelden van het sociaal domein, het ziekenhuis, de huisarts  of de wijkverpleging alleen. We blijven dan ook niet op ons eigen eiland zitten maar doen het echt samen. Investeren in het netwerk van je cliënten en de samenwerking in de regio kost tijd, maar betaalt zich op lange termijn bijna altijd uit. Bijvoorbeeld omdat door die samenwerking de zorgvraag bij sommige cliënten afneemt en ze weer meer in hun kracht komen. Hoe mooi is dat?

Betekenisvol Leven

Bij kwaliteit van leven moet je altijd kijken naar de behoefte van een cliënt. Wat is voor iemand een betekenisvol leven? De PROM kan zeker helpen om hierover het gesprek aan te gaan. Maar het is best een uitdaging. Niet alleen om de juiste te vragen te stellen maar ook om de diepte in te gaan tijdens het gesprek. Op basis van de PROM meting bij ons merk ik dat er bij de wijkverpleegkundigen vooral behoefte is aan ondersteuning en oefening op het gebied van gespreksvoering. En na die gesprekken is het vooral heel belangrijk om ook echt tot actie over te gaan. In gesprek gaan is één ding, doen is weer wat anders. 

Open en nieuwsgierig

Het mooie aan de PROM is dat de client zelf de informatie invult en dat dit de basis is voor het verdiepende gesprek. Ikzelf zie het als mijn  professionele verantwoordelijkheid om ook proactief het gesprek aan te gaan met mijn cliënten over wat zij zien als een goede kwaliteit van leven. Heel belangrijk hierbij is dat je het gesprek open en nieuwsgierig ingaat. Dat betekent dat je niet alleen reflecteert vanuit je eigen referentiekader maar ook vanuit dat van de cliënt. Wanneer je die werelden samen weet te brengen, kunnen er heel mooie dingen ontstaan.’