Home / Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging bestaat uit vijf organisaties en een onafhankelijke voorzitter. De organisaties hebben samengewerkt aan de totstandkoming van het Kwaliteitskader Wijkverpleging in 2018 en werken sindsdien aan de doorontwikkeling.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties en geeft patiënten een stem. In de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgt Patiëntenfederatie Nederland dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen.

www.patientenfederatie.nl

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en helpt deze groepen hun werk professioneel, gepassioneerd en met trots uit te oefenen.​

www.venvn.nl

ActiZ

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met bijna 500 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in.

www.actiz.nl

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Samen met de zorgverzekeraars en de zorgkantoren zet brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zich in voor toegang tot duurzame zorg en een gezonder leven voor iedereen. Zij ondersteunt zorgverzekeraars bij het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet en zorgkantoren bij het uitvoeren van de Wet Langdurige zorg. Ook draagt ZN bij aan de versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en voor de acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in het zorgstelsel. 

www.zn.nl

Zorgthuisnl

Branchevereniging Zorgthuisnl is de specialist in zorg thuis en ondersteunt haar leden op daadkrachtige en persoonlijke wijze bij hun ondernemerschap. Altijd met het oog op professionele en efficiënte zorg.

www.zorgthuisnl.nl