Home / Contact

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de indicatoren, handboeken of meetmethoden kunt u terecht bij de brancheorganisaties of Patiëntenfederatie Nederland:

Voor vragen over de portal, aanlevering en accordering kunt u terecht bij de Gegevensmakelaar Mediquest:

Voor vragen over brieven, kwaliteitsinstrumenten, openbare data en ontwikkeltools kunt u terecht bij het Zorginstituut Nederland:

Voor vragen over Zorgkaart Nederland kunt u terecht bij de Patiëntenfederatie Nederland: