Home / Indicatoren / Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van cliënten binnen de wijkverpleging neemt steeds verder toe. Deze kwetsbaarheid kan zich uiten op (een combinatie van) fysiek, mentaal, sociaal of cognitief gebied en kan uiteindelijk leiden tot functieverlies, ziekenhuisopname, verminderde kwaliteit van leven of zelfs overlijden.

Het is een taak van de wijkverpleging, met de samenwerkingspartners in de wijk, om de risico’s op kwetsbaarheid tijdig te signaleren en interventies in te zetten die de gevolgen van kwetsbaarheid kunnen beperken of voorkomen. Hoe mooi is het als deze indicator uiteindelijk uitkomsten kan meten die de wijkverpleging met interventies kan beïnvloeden. Zodat een  cliënt zijn welbevinden en gezondheid langer thuis kan ervaren.

Kwetsbaarheid is een belangrijke voorspeller van potentiële problemen op het gebied van verpleging en verzorging. Daarom werkt een groep zorgprofessionals en cliëntvertegenwoordigers aan een set indicatoren. Dat is een uitdaging, omdat kwetsbaarheid een veelomvattend begrip en een dynamisch proces is. Om tot een goede indicatorenset te komen, is het belangrijk dat het concept kwetsbaarheid  wordt geoperationaliseerd en toegespitst op de verpleegkundige praktijk.

Dit gebeurt aan de hand van de knelpuntenanalyse kwetsbaarheid van onderzoeksbureau Pallas-P95 uit juli 2022. Daarin staat onder meer de aanbeveling om te onderzoeken of het haalbaar is om indicatoren te ontwikkelen op sub thema’s van kwetsbaarheid zoals risico op vallen, ondervoeding, incontinentie, dementie, depressie en eenzaamheid.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl