Home / Kwaliteitskader

Kwaliteitskader

Kwaliteitskader Wijkverpleging

De uitdagingen voor de wijkverpleging zijn groot. De vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de tendens om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen, doen een groot beroep op de wijkverpleging. De wijkverpleging heeft aandacht voor de leef-, woon- en welzijnssituatie van cliënten. Samen met andere partijen worden maatschappelijke gezondheidsproblemen gericht en succesvol aangepakt.

Zorgaanbieders en zorgprofessionals binnen de wijkverpleging werken aan een hoge kwaliteit van zorg. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging en de bijbehorende indicatoren zijn hierbij richtinggevend. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging maakt duidelijk wat de cliënt van de wijkverpleging mag verwachten en wat van de professional die werkzaam is in de wijkverpleging en de werkgever verwacht mag worden. Dit alles om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is in opdracht van het Zorginstituut Nederland ontwikkeld door ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. De eerste versie van het Kwaliteitskader Wijkverpleging is in juni 2018 gepubliceerd.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl