Home / Nieuws / Aandacht genereren met inspirerende voorbeelden

Aandacht genereren met inspirerende voorbeelden

De expertkring Kwaliteitskader Wijkverpleging houdt zich bezig met de inhoud van het kwaliteitskader. De expertkring wil alle wijkverpleegkundigen in Nederland bereiken en bewust maken van het bestaan en het belang van het kwaliteitskader en de toepassing ervan in de praktijk. De expertkring komt hiervoor regelmatig bijeen en bespreekt dan thema’s van het kwaliteitskader die spelen bij de leden van de expertkring, waarna er onderwerpen in subgroepjes verder worden uitgewerkt. Expertkringleden Christine Verhoeven en Froukje van de Honing geven tekst en uitleg. 

‘Het kwaliteitskader is een goede leidraad binnen de wijkverpleging om via vaste standaarden te meten en te toetsen. Wanneer iedereen dat gaat doen, krijgen we nog meer eenduidigheid in beleid en uitvoering. Met behulp van het kwaliteitskader kun je ook op verschillende niveaus gericht werken aan kwaliteit en aan leren en ontwikkelen. Wat betekenen de uitkomsten van een PREM-meting bijvoorbeeld voor de cliënt, het team, de organisatie en jezelf? De uitkomsten stellen je onder meer in staat om casussen te bespreken in het teamoverleg’.

Elkaar scherp houden

Binnen de expertkring leren we veel van elkaar. We wisselen ervaringen uit, delen best practices en sparren veel om elkaar scherp te houden. Want je zit soms toch een beetje vast in de bubbel van je eigen organisatie. Een collega lid vertelde bijvoorbeeld dat ze binnen haar organisatie het kwaliteitskader hebben gebruikt om samen met de cliëntraad belangrijke zaken te prioriteren en in gang te zetten.

Netwerk rondom een cliënt

Het zou mooi zijn om door inspirerende voorbeelden meer aandacht te genereren voor de wijze waarop in organisaties het kwaliteitskader wordt ingezet, en ook hoe de uitkomsten van de metingen leiden tot ‘leren en verbeteren’. Waar zet je wijkverpleging bijvoorbeeld wel en niet voor in? Dat is ook interessant voor andere zorgverleners die actief zijn in de wijk. Dit kan de samenwerking verbeteren, waardoor je een optimaal netwerk kunt vormen rondom een cliënt. Maar ook, wat doe je als team wijkverpleging met de uitkomsten van een PREM-meting?  Welke doelen stel je in je jaarplan of teamplan om de cliënttevredenheid te verbeteren?

Verantwoordelijkheid bij teams wijkverpleging

Volgens het Nivel groeit onder de wijkverpleging de bekendheid met het kwaliteitskader.  Maar wij horen als expertkring vaak dat nog lang niet bij iedere wijkverpleegkundige duidelijk is wat het kwaliteitskader inhoudt en waar het in de organisatie is belegd. Wat gebeurt ermee en wie is ervoor verantwoordelijk?  Wat ons betreft wordt er veel meer  verantwoordelijkheid bij de teams wijkverpleging gelegd. Zij kunnen bijvoorbeeld het werkdocument met de uitgangspunten in het team bespreken en van hieruit een verbeterpunt oppakken, waarmee ze als team aan de slag gaan.

Aandacht voor preventie

In het kwaliteitskader staan preventie en zeggenschap opgenomen. Dit zijn twee zeer belangrijke thema’s waarvan we in de praktijk nog weinig zien. Tijd dus om ook daar meer aandacht aan te gaan besteden.  Als expertkring worden we daar graag bij betrokken. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een belangrijk thema als preventie nog steeds geen handen en voeten heeft gekregen.’