Home / Nieuws / Een schat aan informatie

Een schat aan informatie

André Brand is lid van de raad van bestuur bij HilverZorg. ‘De PREM is voor ons zeer waardevol en bruikbaar. Want de twee belangrijkste zaken binnen HilverZorg zijn de beoordelingen van onze cliënten en van onze medewerkers.’

‘De PREM brengt de beoordeling van onze cliënten jaarlijks uitgebreid en duidelijk in beeld. Daarbij werken we nauw samen met onze cliëntenraad. De raad heeft een belangrijke stem in welke twee eigen vragen wij jaarlijks aan de vaste PREM vragenlijst toevoegen.

Voor de PREM uitvraag kiezen we steeds vaker voor een persoonlijke en uitgebreide benadering. Hierbij gaan onafhankelijke begeleiders met de PREM vragenlijst langs bij onze cliënten om de lijst in te vullen en ze in de gelegenheid te stellen toelichting te geven op hun antwoorden. 

Onderzoek heeft laten zien dat cliënten voldoende veiligheid en vertrouwen ervaren om open en eerlijk te antwoorden op de PREM vragen. Dat maakt de uitkomsten ook zo waardevol en bruikbaar. Onze scores zijn erg hoog. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Ook omdat het een prachtige blijk van waardering is voor het geweldige werk dat onze medewerkers elke dag doen.

De persoonlijke aanpak levert altijd een heel hoge respons en een schat aan informatie op. Dat stelt ons in staat om onze zorg en onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door nieuw beleid te ontwikkelen, de roostering verder te verfijnen en medewerkers scholing aan te bieden. Zo ontwikkelen we ons voortdurend op organisatie-, team-  en individueel niveau.

De PREM is nu een heel goed en bruikbaar instrument. De vraag daarbij is wel of we de hoge scores in de toekomst kunnen handhaven. Want de zorg staat enorm onder druk. Ook daarom is het belangrijk dat we het niet alleen over de kwaliteit van zorg hebben maar vooral over de kwaliteit van leven.’