Home / Nieuws / Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Meting indicatoren kwaliteitskader wijkverpleging in 2022

Zorgorganisaties meten verschillende indicatoren in het kader van het kwaliteitskader wijkverpleging. Elk jaar publiceren we bij de indicatorenset een handboek met meetinstructies.

Voor 2022 zijn zorgorganisaties verplicht om een PREM-meting uit te voeren en een meting rondom het thema belastbaarheid mantelzorg. Later volgt het handboek voor de meting van belastbaarheid mantelzorg. In dit bericht vindt u de nieuwste versie van het handboek voor de meting van de PREM Wijkverpleging handboeken en informatie over de meting.

PREM Wijkverpleging
Voor de PREM Wijkverpleging is een nieuw handboek en een nieuwe werkinstructie geschreven voor de meting van de PREM Wijkverpleging 2022. In het handboek is te lezen welke onderzoeken zijn uitgevoerd het afgelopen jaar om de PREM Wijkverpleging verder te optimaliseren. In hoofdstuk 2 zijn de wijzigingen weergegeven tussen de meting in 2021 en 2022.  

De PREM meetperiode loopt van 1 maart t/m 31 december 2022. U kunt als organisatie kiezen voor een continue meting, waarbij u door het hele jaar heen aan uw cliënten vraagt de PREM-vragenlijst in te vullen. Of u kiest een eigen meetperiode uit (ergens in de periode 1 maart – 31 december) om de PREM uit te zetten onder uw cliënten. In de periode van 1 december 2022 tot en met 16 januari 2023 is het voor zorgorganisaties, meetbureaus en ECD-leveranciers mogelijk om de data in te dienen via de portal van Mediquest. Zorgorganisaties dienen in de portal dan nog de toestemmingsverklaringen in te vullen. U kunt binnenkort ook een brief vanuit Zorginstituut Nederland verwachten over de meting van de PREM. 
Deze handboeken gaan zo veel mogelijk in op de indicatoren en beantwoorden daarmee waarschijnlijk veel van uw vragen. Ook op de website www.kwaliteitwijkverpleging.nl is veel informatie te vinden. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen met de desbetreffende brancheverenging.