Home / Nieuws / Rapportages PREM Wijkverpleging en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

Rapportages PREM Wijkverpleging en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

U heeft in 2020 een meting met de PREM Wijkverpleging uitgevoerd en aangeleverd bij Mediquest. Mediquest biedt een benchmarkrapportage aan van deze meting. Daarnaast staat de eerste data voor u over de ongeplande ziekenhuisbezoeken. U kunt de rapportages bekijken in de portal.

Ongeplande spoedeisende hulp bezoeken en ziekenhuisopnames

Passend bij het thema ‘Juiste zorg op de juiste plek’ is de indicatorenset ongeplande ziekenhuisbezoeken opgesteld, bestaande uit de indicatoren:

  • Het percentage cliënten met wijkverpleging dat de SEH heeft bezocht
  • Het percentage cliënten met wijkverpleging dat een ongeplande ziekenhuisopname heeft gehad.

De resultaten zijn gebaseerd op declaratiedata van Vektis. Ieder kwartaal wordt de rapportage geüpdatet met nieuwe data. In de rapportage vindt u onder de button ‘Hoe werken deze scores?’ verdere toelichting over wat u ziet. Bij beide indicatoren is een klein informatie i-tje te zien. Als u hierop klikt ziet u hoe de indicator is berekend.

Het eerste jaar zijn de resultaten alleen bedoeld voor leren en ontwikkelen en zijn ze nog niet van toepassing op zorginkoop en cliëntkeuze informatie. Eind 2021 wordt de data omtrent de ongeplande ziekenhuisbezoeken geëvalueerd, dan wordt onderzocht of de data ook gebruikt kunnen worden voor clientkeuze informatie en/of zorginkoop. 

In het handboek ‘Indicatorenset ongeplande ziekenhuisbezoeken’ vindt u de volledige uitleg van deze set aan indicatoren.   

Resultaten van de PREM Wijkverpleging 2020

In de portal is de rapportage toegevoegd met de casemix gecorrigeerde resultaten inclusief benchmark van de PREM wijkverpleging 2020. De verzekeraars ontvangen ook deze data en voor de verzekeraars is een soortgelijke rapportage beschikbaar gesteld. 

Casemix gecorrigeerde resultaten en benchmark
Met een casemix correctie op de data maak je de data landelijk vergelijkbaar tussen alle zorgaanbieders wijkverpleging. De scores die u ziet, zijn daarom dan ook anders dan de scores uit uw eigen meting of die u van uw meetbureau heeft ontvangen. Het is goed om te weten is dat u hier uw resultaten op organisatieniveau ziet staan. Het was methodologisch niet mogelijk om de resultaten naar verschillende eenheden uit te splitsen als u op die manier had gemeten.

U ziet uw eigen score staan en erachter in het lichtgrijs het landelijk gemiddelde aangekondigd met ‘NL:’. De sterren geven aan of u op deze vraag significant onder (1 ster) op (2 sterren) of boven (3 sterren) het landelijk gemiddelde scoort. In de rapportage vindt u onder de button ‘Hoe werken deze scores?’ verdere toelichting over wat u ziet. Bij elke vraag is een klein informatie i-tje te zien. Als u hierop klikt ziet u de volledige vraagstelling en de verdeling van antwoorden.