Home / Nieuws / Belangrijke zaken PREM-meting in 2021

Belangrijke zaken PREM-meting in 2021

Zorgorganisaties wijkverpleging hebben van maart tot en met december 2021 de tijd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Zoals in het handboek staat beschreven zijn de richtlijnen wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. We zetten de belangrijke zaken nog een keer voor u op een rij.

Sluiten verwerkersovereenkomst met Mediquest

Zorgorganisaties moeten voor het aanleveren (al dan niet via een meetbureau/ECD) van de PREM wijkverpleging bij Mediquest een verwerkersovereenkomst afsluiten met Mediquest. Mediquest stelt deze verwerkersovereenkomst vanaf het najaar beschikbaar in de portal. Hierover volgt nadere berichtgeving.

Registratie portal Mediquest

Zorgorganisaties dienen een twee zaken goed te registeren in de portal van Mediquest voor de aanlevering van de data t.b.v. PREM indicatoren wijkverpleging 2021 en de verplichte aanlevering hiervan aan het Zorginstituut (ODB). Vanaf oktober 2021 is dit mogelijk via de portal van Mediquest en worden zorgorganisaties geïnformeerd.

  • Transparantieverklaring. De transparantieverklaring is aangepast van 30 cli├źnten in zorg naar 25 respondenten op de PREM. Indien de zorgorganisatie minder dan 25 respondenten heeft, hoeft er geen data te worden aangeleverd bij Mediquest. Wel dient de data te worden doorgeleverd naar ZorgkaartNederland als de respondent daarvoor toestemming heeft gegeven. Een organisatie kan zelf geen waarderingen aanleveren bij ZorgkaartNederland. Indien de organisatie zelf meet, zal de doorlevering van data aan ZorgkaartNederland via Mediquest plaats moeten vinden. Voor deze doorlevering levert de organisatie de data aan bij Mediquest.
  • Toestemmingen data doorlevering. Indien de zorgorganisatie data aanlevert voor de PREM Wijkverpleging aan Mediquest, dient te worden aangegeven aan welke partijen Mediquest de data mag doorleveren.

Aanleveren data PREM Wijkverpleging 2021

Het aanleveren van data van de PREM Wijkverpleging kan op twee manieren:

  1. Via een meetbureau/ECD. Indien een zorgorganisatie meet via een meetbureau of ECD-leverancier, dan neemt het meetbureau/ECD-leverancier de zorgorganisatie mee in de planning om tijdig de meting te hebben afgerond en de data aan te leveren bij Mediquest.
  2. Zelf meten en zelf aanleveren bij Mediquest. Indien een zorgorganisatie zelf de meting met de PREM Wijkverpleging uitvoert, dient de zorgorganisatie ook zelf de data bij Mediquest aan te leveren. De zorgorganisatie kan ook een meetbureau vragen om enkel de data te delen met Mediquest. Hiervoor zijn instructies opgesteld die te vinden zijn op deze website [LINK]. Het is belangrijk van tevoren deze instructies te bekijken en te bepalen of daaraan kan worden voldaan.

De portal van Mediquest is open vanaf 1 december 2020 t/m 16 januari 2021 om de data van de PREM aan te leveren. Er is geen mogelijkheid tot heraanlevering.

Aanleveren data bij ZorgkaartNederland

Het is de bedoeling dat zorgorganisaties hun reviews doorzetten naar ZorgkaartNederland als de respondent daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien de zorgorganisatie meet via een meetbureau/ECD, zal het meetbureau/ECD-leverancier deze doorlevering waarschijnlijk kunnen verzorgen. Controleer dit bij het meetbureau/ECD-leverancier.

Indien zorgorganisaties zelf meten, verloopt de aanlevering van data aan ZorgkaartNederland via Mediquest. Het is namelijk niet mogelijk voor zorgorganisaties om zelf de data bij ZorgkaartNederland aan te leveren. Voor deze doorlevering is het nodig om een overeenkomst met Mediquest te sluiten. Voor de doorlevering vraagt Mediquest een vergoeding.

Zorgorganisaties moeten zich voor 1 oktober 2021 bij Mediquest melden indien zij zelf de PREM data gaan aanleveren en Mediquest vragen om de data door te zetten naar ZorgkaartNederland. Mediquest stemt vervolgens de overeenkomst met de zorgorganisatie af.

FAQ PREM

De meest gestelde vragen over de PREM-meting hebben wij voor u op een rij gezet, waarbij we direct antwoord geven op de vraag.

Ga naar FAQ PREM 2021