Home / Nieuws / Herinnering meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

Herinnering meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

Vanaf 2021 zijn zorgorganisaties in de wijkverpleging verplicht om 3 structuur- en procesindicatoren te meten over belastbaarheid mantelzorg. Zorgorganisaties hebben hiervoor de tijd tot en met 30 september 2021.

De meting

Als organisatie prikt u een meetmoment tussen 1 maart en 30 september 2021. U meet eenmalig de indicatorenset en levert deze vervolgens op organisatieniveau via de portal bij Mediquest aan.

Mediquest ziet dat nog weinig organisaties de gegevens hebben aangeleverd en daarom willen we zorgorganisaties eraan herinneren de vragenlijst in de portal op tijd in te vullen.

Huidige set proces- en structuurindicatoren

De huidige set betreft een voorbereidende set en bestaat uit twee procesindicatoren en één structuurindicator.

De voorbereidende set indicatoren geeft op organisatieniveau inzicht in het gebruik van instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten. Daarnaast wordt gestimuleerd dat het gesprek tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger op gang komt en dat de afspraken ook eenduidig in het zorgplan geregistreerd worden.

Indicatoren zijn in eerste instantie voor intern gebruik door zorgprofessionals ten behoeve van ‘leren en verbeteren’. Tegelijkertijd kunnen (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden de toegevoegde waarde van hun handelen inzichtelijk maken.

Doelen voor de lange termijn

De ambitie is om in vijf jaar te komen tot een set uitkomstindicatoren.

De doelen op de langere termijn zijn gericht op de kwaliteitsdomeinen ‘tijdigheid’ (het voorkomen van overbelasting) en uiteindelijk op de ‘effectiviteit’ van het handelen (uitkomstindicatoren). Deze zogenaamde kwaliteitsdomeinen geven een perspectief aan van waaruit naar kwaliteit gekeken wordt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het handboek belastbaarheid mantelzorg.