Home / Nieuws

Categorie: Nieuws

 • Terugkoppeling cliënttevredenheid 2023 en wat te doen in 2024

  Verslagjaar 2023 De cliënttevredenheid over wijkverpleging was in het vierde opeenvolgende jaar dat de PREM meting is uitgevoerd nog steeds hoog. De resultaten van uw organisatie inclusief een benchmark zijn nu terug te vinden via het portaal van Mediquest. Meetjaar 2024 Voor meetjaar 2024 geldt dat de afspraken van het Kompas alvast in werking treden.…

  Lees meer

 • Meetjaar 2024

  Voor meetjaar 2024 geldt dat de afspraken van het Kompas alvast in werking treden. Dat houdt in dat alle organisaties voor 31 december 2024 een kwaliteitsbeeld publiceren op de website en dat zij in 2024 cliëntervaringen meten en aanleveren op de manier die beschreven stond in de huidige kaders en handboeken verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Voor…

  Lees meer

 • Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’

  Een brede groep partijen uit de langdurige zorg heeft op 30 november 2023 het ‘Generiek kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ aangeboden bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Het Generiek kompas legt een goede basis voor zorg aan mensen met een brede ondersteuningsvraag in de verschillende domeinen (zorg en sociaal domein).…

  Lees meer

 • Hoe voorkom je ongeplande ziekenhuisbezoeken?

  Het kwaliteitskader wijkverpleging kent diverse indicatoren waaronder de indicatorenset ongeplande ziekenhuisbezoeken. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via het dashboard van Mediquest waarin zorgorganisaties kunnen inloggen. In het dashboard kunnen zorgorganisaties zien wat het percentage cliënten met wijkverpleging is dat een jaar eerder een ongeplande ziekenhuisopname heeft gehad of de SEH heeft bezocht. De indicatorenset is…

  Lees meer

 • Tevredenheid cliënten wijkverpleging stabiel hoog

  De cliënttevredenheid over wijkverpleging is onverminderd hoog. Dit blijkt uit een meting  onder ruim 60 duizend respondenten vanuit 480 organisaties in de wijkverpleging Deze zogenoemde PREM-meting 2022 (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaringen en belevingen meet van cliënten die wijkverpleging ontvangen Op alle 9 ervaringsvragen werd hoger dan een 8 gescoord,…

  Lees meer

 • Basisindicatorenset belastbaarheid mantelzorg beschikbaar

  Start meetperiode voor de basisindicatorenset op 3 april 2023 Zorgorganisaties meten op dit moment verschillende indicatoren in het kader van het kwaliteitskader wijkverpleging, zoals de PREM en de indicatoren ongeplande ziekenhuisbezoeken. Ten behoeve van het samen leren en verbeteren is een indicatorenset voor belastbaarheid mantelzorg ontwikkeld. Het onderwerp mantelzorg is gekozen door verpleegkundigen en verzorgenden in…

  Lees meer

 • Handboek PREM wijkverpleging 2023

  Handboek PREM wijkverpleging 2023 gereed, meetperiode gestart. Het handboek en de werkinstructie voor de PREM wijkverpleging 2023 zijn herzien. Ten opzichte van meetjaar 2022 zijn er slechts enkele wijzigingen aangebracht in het handboek en de werkinstructie PREM wijkverpleging. Het gaat met name om tekstuele verduidelijking. Twee alinea’s zijn toegevoegd. De eerste gaat over het onderzoek en de resultaten van…

  Lees meer

 • Verplichting aanlevering PREM wijkverpleging 2022

  Verplichting aanlevering PREM wijkverpleging 2022

  Vanaf 1 december 2022 tot en met 18 januari 2023 kunnen zorgaanbieders die volgens het Kwaliteitskader Wijkverpleging werken de resultaten van de PREM wijkverpleging 2022 aanleveren bij Mediquest (gegevensmakelaar voor het kwaliteitskader wijkverpleging).  Middels dit communicatiebericht wijzen wij u graag op de stappen die u volbracht moet hebben om aan uw aanleverplicht te voldoen. Het…

  Lees meer

 • Meten van de PREM Wijkverpleging via ECD-systeem: een voorbeeld uit de praktijk

  Meten van de PREM Wijkverpleging via ECD-systeem: een voorbeeld uit de praktijk

  Zorgorganisaties zijn, vanwege het kwaliteitskader wijkverpleging, jaarlijks verplicht om de PREM Wijkverpleging te meten. De PREM is een landelijk afgestemde methode om ervaringen van cliënten te meten aan de hand van korte vragenlijsten. De PREM Wijkverpleging kunnen zorgorganisaties zelf meten maar ze kunnen ook ondersteuning vragen aan een meetbureau of een ECD-leverancier. Steeds meer zorgorganisaties…

  Lees meer

 • Knelpuntenanalyse kwetsbaarheid afgerond

  Knelpuntenanalyse kwetsbaarheid afgerond

  Begin juli heeft onderzoeksbureau Pallas-P95 de knelpuntenanalyse kwetsbaarheid afgerond en de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging geadviseerd over de vervolgstappen met betrekking tot het ontwikkelen van indicatoren op het thema kwetsbaarheid.

  Lees meer

 • PREM 2021: ondanks alle uitdagingen, ervaren kwaliteit in de wijk nog verder toegenomen

  PREM 2021: ondanks alle uitdagingen, ervaren kwaliteit in de wijk nog verder toegenomen

  Dit blijkt uit de jaarlijkse tevredenheidsmeting (PREM) onder duizenden cliënten die wijkverpleging ontvangen.

  Lees meer

 • Heranalyse PREM wijkverpleging 2021

  Heranalyse PREM wijkverpleging 2021

  Eind maart is voor alle zorgorganisaties die voldoende PREM respondenten hebben aangeleverd bij Mediquest de benchmarkanalyse opgeleverd. Deze rapportage zal in mei vervangen worden door een nieuwe rapportage van de PREM 2021.

  Lees meer