Home / Nieuws / Handboek PREM wijkverpleging 2023

Handboek PREM wijkverpleging 2023

Handboek PREM wijkverpleging 2023 gereed, meetperiode gestart.

Het handboek en de werkinstructie voor de PREM wijkverpleging 2023 zijn herzien. Ten opzichte van meetjaar 2022 zijn er slechts enkele wijzigingen aangebracht in het handboek en de werkinstructie PREM wijkverpleging. Het gaat met name om tekstuele verduidelijking. Twee alinea’s zijn toegevoegd. De eerste gaat over het onderzoek en de resultaten van “meten met professionals” (pag. 6) en de tweede alinea geeft informatie over de deadline voor aanlevering van de PREM gegevens aan het Zorginstituut door Mediquest (pag. 14). Het handboek en de werkinstructie geven uitgebreid uitleg over de PREM wijkverpleging.