Home / Nieuws / Meetjaar 2024

Meetjaar 2024

Voor meetjaar 2024 geldt dat de afspraken van het Kompas alvast in werking treden. Dat houdt in dat alle organisaties voor 31 december 2024 een kwaliteitsbeeld publiceren op de website en dat zij in 2024 cliëntervaringen meten en aanleveren op de manier die beschreven stond in de huidige kaders en handboeken verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

Voor de cliënten in de wijkverpleging betekent dat de PREM vragenlijst en voor cliënten in het verpleeghuis de gemiddelde totaalscore op basis van 6 vragen. Let op: bij de Wlz wordt daarnaast één aanbevelingsvraag (nps) toegevoegd (dezelfde als de PREM wijkverpleging).

De verwachting is dat het handboek cliëntervaringen 2024 in april wordt gepubliceerd maar organisaties kunnen nu alvast aan de slag met de metingen gezien de inhoud van de vragenlijst niet wijzigt ten opzichte van 2023.