Home / Nieuws / Verplichting aanlevering PREM wijkverpleging 2022

Verplichting aanlevering PREM wijkverpleging 2022

Vanaf 1 december 2022 tot en met 18 januari 2023 kunnen zorgaanbieders die volgens het Kwaliteitskader Wijkverpleging werken de resultaten van de PREM wijkverpleging 2022 aanleveren bij Mediquest (gegevensmakelaar voor het kwaliteitskader wijkverpleging). 

Middels dit communicatiebericht wijzen wij u graag op de stappen die u volbracht moet hebben om aan uw aanleverplicht te voldoen. Het aanleveren van PREM gegevens is voor elke aanbieder van wijkverpleging verplicht. Meer over deze aanleverplicht kunt u lezen in het handboek

Toegang portaal

Het portaal van Mediquest is te bereiken via www.kwaliteitwijkverpleging.nl of met de directe link: https://portaal.mediquest.cloud/. De handleiding voor de online omgeving vindt u hier: https://www.kwaliteitwijkverpleging.nl/over-ons/portal-mediquest/

Bent u uw wachtwoord vergeten, gebruik dan de wachtwoord vergeten optie om een nieuw wachtwoord in te stellen. Uw gebruikersnaam is uw mailadres.

1. Organisatiegegevens

Zorg dat uw organisatiegegevens in het portaal van Mediquest compleet en correct zijn. Wanneer er geen complete organisatiegegevens bekend zijn bij Mediquest, kunnen zij niet voor u doorleveren naar Zorginstituut Nederland. Wanneer de PREM resultaten van uw zorgorganisatie worden aangeleverd via een meetbureau, dan is het van belang dat de KvK en AGB gegevens die bekend zijn bij het meetbureau overeenkomen met de organisatiegegevens in het portaal van Mediquest. 

  • U kunt uw organisatiegegevens inzien en aanpassen via organisatiebeheer → organisatiegegevens.

2. Registratie transparantieverplichting

Middels de registratie transparantieverplichting geeft u in het portaal van Mediquest aan of uw zorgorganisatie meer of minder dan 25 respondenten heeft op de PREM Wijkverpleging. 

Indien u minder dan 25 respondenten heeft, en dit aangeeft via de registratie transparantieverplichting, dan heeft u hiermee aan uw aanleverplicht voldaan.

Heeft u meer dan 25 respondenten, dan dient u door te gaan naar de verwerkersovereenkomst. 

  • U kunt uw registratie transparantieverplichting invullen via organisatiebeheer → registratie transparantieverplichting PREM. 

3. Verwerkersovereenkomst

Voor elke organisatie die PREM gegevens aanlevert bij Mediquest dient er een geaccordeerde verwerkersovereenkomst te zijn. Een geaccordeerde verwerkersovereenkomst is meerdere jaren geldig. LET OP: dit geldt ook wanneer u de PREM data aanlevert via een meetbureau.

  • Deze verwerkersovereenkomst vindt u in het portaal via organisatiebeheer → toestemmingen. 

Toestemmingen

Om de data door te kunnen leveren aan verschillende partijen dienen hiervoor toestemmingen gegeven te worden. De toestemming voor doorlevering naar Zorginstituut Nederland is verplicht. LET OP: dit geldt ook wanneer u de PREM data aanlevert via een meetbureau. De overige toestemmingen voor doorlevering naar Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgthuisnl zijn optioneel. 

  • U vindt de toestemmingen in het portaal via organisatiebeheer. 

Zelf data aanleveren bij Mediquest

Het is mogelijk om de PREM resultaten zelf aan te leveren bij Mediquest. Daarvoor zijn de technische aanleverinstructies van toepassing, te vinden via de website: https://www.kwaliteitwijkverpleging.nl/indicatoren-en-meetinstrumenten/prem/

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u contact opnemen met de volgende organisaties:

  • Voor inhoudelijke vragen omtrent de kwaliteitsinformatie kunt u terecht bij uw beroeps- of branchevereniging.
  • Voor vragen over de aanleverplicht kunt u terecht bij Zorginstituut Nederland. Dat kan via: wijkverpleging@zinl.nl  of door te bellen met de helpdesk 020 797 89 65.
  • Voor vragen over het portaal of de aanlevering zelf dan kunt u terecht bij de helpdesk van Mediquest via wijkverpleging@mediquest.nl of telefonisch: 088 126 39 17.