Home / Nieuws / Meten van de PREM Wijkverpleging via ECD-systeem: een voorbeeld uit de praktijk

Meten van de PREM Wijkverpleging via ECD-systeem: een voorbeeld uit de praktijk

Zorgorganisaties zijn, vanwege het kwaliteitskader wijkverpleging, jaarlijks verplicht om de PREM Wijkverpleging te meten. De PREM is een landelijk afgestemde methode om ervaringen van cliënten te meten aan de hand van korte vragenlijsten. De PREM Wijkverpleging kunnen zorgorganisaties zelf meten maar ze kunnen ook ondersteuning vragen aan een meetbureau of een ECD-leverancier. Steeds meer zorgorganisaties doen de meting van de PREM via het ECD-systeem. Om een beeld te geven van hoe dit in zijn werkt gaat, vertelt Jamie Hoek, specialist kwaliteit bij zorgorganisatie Laurens meer over dit proces.


Hoe zijn jullie erop gekomen om de PREM Wijkverpleging uit te vragen via het ECD-systeem?

De organisatie wilde graag de PREM Wijkverpleging daadwerkelijk gebruiken om te leren en te verbeteren. Laurens is een grote organisatie. De aanbevolen steekproef is te klein om aan de hand daarvan te leren en te verbeteren. NEDAP ONS bood ons aan om mee te doen aan de pilot. We zagen de meting via het ECD-systeem ook voor onszelf als een test om te zien of het werkte, wat de groep cliënten ervan vindt en wat we ermee konden. Oftewel: geeft de meting via het ECD-systeem dezelfde informatie als de meting met een meetbureau?

De vragenlijst is in 2020 en 2021 enkel online uitgezet via Caren. Het uitzetten van de vragenlijst verliep erg gemakkelijk. We hebben wel direct bij onze ECD-leverancier NEDAP ONS aangegeven dat een hybride meting (zowel online als schriftelijk) beter past bij de groep cliënten. Een aantal cliënten heeft namelijk aangegeven wel de vragenlijst in te willen vullen, maar dat het voor hen niet mogelijk is om dit online te doen. Zij zijn daarom telefonisch geïnterviewd door een kwaliteitsmedewerker. Sinds juni 2022 biedt NEDAP ook de schriftelijke meting aan. Wij zijn hier als organisatie ook enthousiast over en hebben daarom de keuze gemaakt om dit jaar een hybride meting uit te laten voeren.

Hoe zijn de resultaten van de meting teruggekoppeld? Hebben jullie een rapportage ontvangen van de ECD-leverancier?

De ECD-leverancier heeft meegedacht in de wijze waarop wij de resultaten wilden ontvangen. We hebben uiteindelijk de resultaten teruggekregen op niveau zoals wij geregistreerd staan op ZorgkaartNederland en op organisatieniveau. Per zorgkaartniveau was er een overzicht van één A4t-je met daarbij ook de antwoorden uit de open velden. Voor de organisatie hebben we wel een uitgebreidere rapportage ontvangen. Dit jaar maken wij de overstap om de resultaten terug te koppelen op cluster- en organisatieniveau.

We zijn blij dat de vragenlijst van de PREM Wijkverpleging is vastgezet tot en met 2023 en dat er geen wijzigingen door worden gevoerd. Op die manier kan je investeren in een tool en/of een wijze waarop je de gegevens kan terugkoppelen aan de teams. Zo kan je ook over de jaren heen de uitkomsten vergelijken.

Kan je iets vertellen over het meetproces en de administratieve lasten?

De administratieve lasten voor een kwaliteitsadviseur zijn echt een stuk minder bij de meting met het ECD dan met een meetbureau. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Voorheen moesten er speciale bestanden opgemaakt worden door onze ICT-afdeling voor het maken van de steekproef en het overdragen van de gegevens van cliënten met het meetbureau. Dat is nu niet meer nodig.

NEDAP kijkt ook hoe ze de portal zo makkelijk mogelijk kunnen maken in het gebruik, waardoor het ook mogelijk is om een eigen selectie te maken van cliënten voor het uitzettend van de PREM Wijkverpleging.

Ook de teams wijkverpleging hebben er minder werk aan. Zij hoeven op dit moment enkel maar te weten wat de meting inhoudt en dat de meting loopt. Ook als de cliënt aangeeft het niet digitaal in te kunnen vullen dan loopt dit buiten het team om en wordt de vragenlijst afgenomen door een kwaliteitsmedewerker van de zorgorganisatie. Enerzijds worden de teams ontlast, anderzijds zorgt dit ervoor dat de meting zo objectief mogelijk wordt uitgevoerd.

Niet alleen voor zorgorganisaties kan het meten van de PREM via een ECD een uitkomst zijn, ook voor cliënten heeft het meten via een ECD voordelen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben. Aan hen is gevraagd wat de ervaringen zijn van cliënten in de wijk met het meten van de PREM via een ECD systeem:

Voor cliënten blijkt de online uitvraag als onderdeel van het persoonlijke dossier in het ECD-systeem erg geschikt te zijn. De vragenlijst is bijvoorbeeld makkelijk in te vullen, bovendien kan dit eventueel samen met de mantelzorger. Ook is de afzender, de zorgorganisatie, herkenbaar en daarmee betrouwbaar voor de cliënt.

Een ander voordeel is dat metingen gedurende het hele jaar plaats kunnen vinden. Ten opzichte van een meting één keer per jaar geeft dit continue meetproces inzicht in alle perioden van het jaar, bijvoorbeeld ook van de vakantieperiodes. Dit leidt tot meer specifieke kwaliteitsinformatie die organisaties kunnen inzetten om te leren en ontwikkelen wat vervolgens weer ten goede komt voor de zorg voor de cliënt.

Meer informatie over de PREM-meting

In het handboek voor de meting van de PREM Wijkverpleging staat meer informatie over de verschillende meetmethodes. Deze is beschikbaar via www.kwaliteitwijkverpleging.nl