Home / Nieuws / Basisindicatorenset belastbaarheid mantelzorg beschikbaar

Basisindicatorenset belastbaarheid mantelzorg beschikbaar

Start meetperiode voor de basisindicatorenset op 3 april 2023

Zorgorganisaties meten op dit moment verschillende indicatoren in het kader van het kwaliteitskader wijkverpleging, zoals de PREM en de indicatoren ongeplande ziekenhuisbezoeken. Ten behoeve van het samen leren en verbeteren is een indicatorenset voor belastbaarheid mantelzorg ontwikkeld. Het onderwerp mantelzorg is gekozen door verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging en vastgesteld door de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging.  

De ontwikkeling van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg:
De ontwikkeling van de indicatoren voor belastbaarheid mantelzorg is een iteratief proces. Dit betekent dat eerst een voorbereidende set is opgesteld. Deze is uitgevraagd in 2021 en 2022. De voorbereidende set is in 2022 doorontwikkeld en heeft geleid tot de basisindicatorenset. Deze wordt in 2023 uitgevraagd.

 Het uiteindelijke doel is te komen tot een set met uitkomstindicatoren in 2024.  Deze zullen gebaseerd  worden op de kwaliteitstandaard Overbelaste mantelzorg. Uitkomstindicatoren geven informatie over de mate waarin een beoogd zorgresultaat is behaald

Meting
De meting en aanlevering van de basisindicatorenset  belastbaarheid mantelzorg vindt plaats in de periode van 3 april 2023 t/m 16 juni 2023.  De zorgorganisatie selecteert zelf een peildatum in deze periode waarop de meting plaatsvindt.
De  data  worden via een vragenlijst opgevraagd. Deze vragenlijst is via het portal van Mediquest te vinden (zie Portaal Mediquest – Kwaliteitskader Wijkverpleging (kwaliteitwijkverpleging.nl).

De data van de meting worden in de zomer teruggekoppeld naar de zorgorganisaties, zodat zij in het najaar ten behoeve van leren en verbeteren aan de slag kunnen met de uitkomsten.

LET OP: Het betreft een verplichte meting, maar de uitkomsten van de meting worden echter nog niet doorgezet naar het Openbaar Databestand van het Zorginstituut. De uitkomsten worden ook nog niet gedeeld met de Patiëntenfederatie (voor keuzeinformatie) en de zorgverzekeraars (voor inkoopinformatie)

Handboek en vragen
Er is  een handboek beschikbaar (zie Belastbaarheid Mantelzorg – Kwaliteitskader Wijkverpleging (kwaliteitwijkverpleging.nl). Het handboek beschrijft verdere details en instructies over de meting basisindicatoren belastbaarheid mantelzorg.