Home / Nieuws / Terugkoppeling cliënttevredenheid 2023 en wat te doen in 2024

Terugkoppeling cliënttevredenheid 2023 en wat te doen in 2024

Verslagjaar 2023

De cliënttevredenheid over wijkverpleging was in het vierde opeenvolgende jaar dat de PREM meting is uitgevoerd nog steeds hoog. De resultaten van uw organisatie inclusief een benchmark zijn nu terug te vinden via het portaal van Mediquest.

Meetjaar 2024

Voor meetjaar 2024 geldt dat de afspraken van het Kompas alvast in werking treden. Dat houdt in dat alle organisaties voor 31 december 2024 een kwaliteitsbeeld publiceren op de website en dat zij in 2024 cliëntervaringen meten en aanleveren op de manier die beschreven stond in de huidige kaders en handboeken verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

Het handboek voor cliëntervaringen 2024 is momenteel nog in ontwikkeling. Organisaties kunnen nu wel alvast aan de slag met de metingen gezien de inhoud van de vragenlijst niet wijzigt ten opzichte van 2023.

Concreet betekent dit voor cliënten in de wijkverpleging de PREM vragenlijst en voor cliënten in het verpleeghuis de gemiddelde totaalscore op basis van 6 vragen. Let op: bij de Wlz wordt daarnaast één aanbevelingsvraag (NPS) toegevoegd (dezelfde als de PREM wijkverpleging).

Via deze website (www.kwaliteitwijkverpleging.nl) en uw branchevereniging wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Helpdesk Mediquest niet bereikbaar
Vanwege de ontwikkelingen rondom het kwaliteitskompas is Mediquest (tijdelijk) niet beschikbaar via de helpdesk. Uw vragen over verslagjaar 2023 en meetjaar 2024 kunt u stellen aan uw betreffende branchevereniging (bijvoorbeeld ActiZ, BVKZ, SPOT  of Zorgthuisnl).