Home / Nieuws / Ruim helft cliënten wijkverpleging beveelt zorgorganisatie aan

Ruim helft cliënten wijkverpleging beveelt zorgorganisatie aan

In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Onderdeel van het kwaliteitskader is de PREM Wijkverpleging; een meetinstrument dat clientervaringen meet binnen de wijkverpleging. In 2020 hebben zorgorganisaties een meting gedaan aan de hand van de PREM Wijkverpleging. Over verslagjaar 2020 is voor het eerst ook een landelijk benchmarkanalyse gemaakt.

Resultaten
De data voor deze landelijke benchmark analyse is door zorgorganisaties verzameld in de periode 1 februari tot en met eind december 2020. Ondanks de onzekere periode vanwege het coronavirus hebben ongeveer 45.000 cliënten deelgenomen aan de PREM Wijkverpleging. De PREM Wijkverpleging bestaat uit een totaal van 21 vragen, waarvan 11 ervaringsvragen.

Gemiddeld wordt er door zorgorganisaties goed tot zeer goed gescoord op de uitkomstvariabelen. De vraag of cliënten zich op hun gemak voelen bij zorgverleners ontvangt gemiddeld zelfs een 8,8. En ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar zien we ook een hoge score (8,7) op de vraag of de zorgverleners de cliënten behandelen met aandacht. Toch zijn er twee vragen waarop de cliënten een lagere score hebben gegeven, dat gaat om de volgende twee:
1) Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?
2) Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?

De stuurgroep gaat deze vragen nader analyserenen en bekijken of deze twee vragen ook volgend jaar een soortgelijke score geven. Er wordt niet meer gevraagd naar vaste zorgverleners, maar naar een vast team van zorgverleners. De stuurgroep zal de resultaten van de meting in 2021 nader analyseren om te zien of dit een verandering geeft in de resultaten.

De cijfers geven landelijk een mooi beeld. Er is echter ook sprake van een spreiding tussen de scores van verschillende zorgorganisaties. Daarom biedt de informatie uit de PREM altijd informatie voor teams wijkverpleging en zorgorganisaties om ook zelf aan de slag te gaan met verbeteringen. De stuurgroep gaat graag in gesprek met het veld om te zien of er ondersteuning gewenst is op diverse thema’s uit de PREM Wijkverpleging.

Naast het verbeterpotentieel, kan ook de NPS-vraag (aanbevelingsvraag) een goede indruk geven van hoe de zorg in z’n geheel wordt ervaren. Een positieve NPS betekent dat er meer mensen zijn die de zorgorganisatie actief aanbevelen, dan actief afraden. De gemiddelde NPS-score in 2020 was 45,2. Dit is een goede score, getuige ook het gemiddeld hoge percentage van promoters van 50,3% en het lager percentage criticasters 5,1%. Deze hoge score geeft aan dat er meer zorgorganisaties van wijkverpleging zijn die door cliënten aanbevolen worden bij vrienden en/of familie.

In een factsheet heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging de belangrijkste resultaten uit de meting weergegeven. U kunt de factsheet hier downloaden.

Onderscheidend vermogen
De PREM Wijkverpleging heeft verschillende doelen, waaronder het bieden van keuze informatie voor cliënten en de data kan ook gebruikt worden in een gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de zorginkoop. Het is dan belangrijk dat de data wel voldoende onderscheidend is. Uit de huidige benchmarkanalyse is gebleken dat het onderscheidend vermogen van de PREM Wijkverpleging buitengewoon goed is. Met andere woorden de vragenlijst kan het onderscheid tussen de zorgorganisaties die goed scoren en zorgorganisaties die minder goed scoren goed weergeven.

De waarderingen die opgehaald worden middels de PREM Wijkverpleging kunnen ook een plek krijgen op ZorgkaartNederland. De client geeft zelf aan of dat dit mag. Inmiddels zijn er ongeveer 23.000 waarderingen gepubliceerd op ZorgkaartNederland. Deze informatie is belangrijk voor (toekomstige) cliënten om een keuze te maken voor een zorgorganisatie. Het is dus belangrijk om deze informatie te blijven delen.

Meting 2021
Ook in 2021 zijn zorgorganisaties die werkzaam zijn in de wijkverpleging weer verplicht om een meting met de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Deze meting moet plaats nemen in de periode van 1 maart 2021 t/m 31 december 2021. Naast een aantal wijzigingen in de PREM Wijkverpleging zijn ook vragen rondom het thema Kwaliteit van Leven toegevoegd.

Kwaliteitskader wijkverpleging
In juni 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging gepubliceerd. Het kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Ook maakt het zichtbaar wat cliënten en hun naasten van de wijkverpleging mogen verwachten. Het beidt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. En daarnaast vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van de zorg.

Voor meer informatie over de PREM Wijkverpleging of het kwaliteitskader wijkverpleging kunt u terecht op deze website.

Factsheet PREM Wijkverpleging 2020