Home / Nieuws / Meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

Meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

Vanaf 2021 zijn zorgorganisaties in de wijkverpleging verplicht om 3 structuur- en procesindicatoren te meten over belastbaarheid mantelzorg. Bij ActiZ hebben we verschillende signalen ontvangen over deze meting en de administratieve lasten. In dit bericht geven we een uitleg bij de meting van deze indicatoren.

Huidige set proces- en structuurindicatoren
De huidige set betreft een voorbereidende set en bestaat uit twee procesindicatoren en één structuurindicator. De ambitie is om in vijf jaar te komen tot een set uitkomstindicatoren. De doelen op de langere termijn zijn gericht op de kwaliteitsdomeinen ‘tijdigheid’ (het voorkomen van overbelasting) en uiteindelijk op de ‘effectiviteit’ van het handelen (uitkomstindicatoren). Deze zogenaamde kwaliteitsdomeinen geven een perspectief aan van waaruit naar kwaliteit gekeken wordt.

Indicatoren zijn in eerste instantie voor intern gebruik door zorgprofessionals ten behoeve van ‘leren en verbeteren’. Tegelijkertijd willen (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden de toegevoegde waarde van hun handelen inzichtelijk maken. De voorbereidende set indicatoren geeft op organisatieniveau inzicht in het gebruik van instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten. Daarnaast wordt gestimuleerd dat het gesprek tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger op gang komt en dat de afspraken ook eenduidig in het zorgplan geregistreerd worden.

Administratieve lasten
Verschillende leden van ActiZ hebben aangegeven dat de administratieve lasten erg oplopen bij het invullen van deze indicatorenset. Dit signaal is besproken in de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. De Stuurgroep heeft besloten om een aanpassing te doen bij met name de derde indicator uit deze set. Daar is inmiddels een antwoordcategorie aan toegevoegd, in lijn met de antwoordcategorieën bij indicator 2.

Indicatoren meten met data vanuit het ECD-systeem
De indicatorenset bestaat uit de volgende indicatoren:

 • Wordt in de organisatie een instrument gebruikt om de mate van belastbaarheid van de mantelzorger in kaart te brengen? Zo ja, welk instrument is dit dan?
  • Ja, welk instrument?
  • Nee
 • Kunt u aangeven bij welk percentage van de cliënten een instrument voor belastbaarheid mantelzorg is ingevuld?
  • Teller
  • Noemer
  • De vragenlijst wordt wel gebruikt, maar is nog niet beschikbaar in het ECD
 • Kunt u aangeven bij welk percentage van de cliënten doelen en/of interventies in het zorgplan zijn geformuleerd ten behoeve van de mantelzorger?
  • Teller
  • Noemer
  • De vragenlijst wordt wel gebruikt, maar is nog niet beschikbaar in het ECD (nieuwe antwoordcategorie)

De voorbereidende set indicatoren geeft op organisatieniveau inzicht in het gebruik van instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten. Daarnaast wordt gestimuleerd dat het gesprek tussen zorgverlener, cliënt en mantelzorger op gang komt en dat de afspraken ook eenduidig in het zorgplan geregistreerd worden. De teams wijkverpleging nemen, bij het maken van de anamnese, de belastbaarheid van de mantelzorg mee als thema. Mocht daaruit blijken dat, op basis van professioneel inzicht, het nodig is om een screeningsinstrument toe te passen voor dit thema dan wordt er een instrument gebruikt en de uitkomsten, interventie(s) en doelen worden opgenomen in het ECD.

Meting in 2021
Zorgorganisaties meten in 2021 voor het eerst deze structuur- en procesindicatoren. De meetperiode loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021. Als organisatie prikt u een meetmoment tussen 1 maart en 30 september. U meet eenmalig de indicatorenset en levert deze vervolgens op organisatieniveau via de portal bij Mediquest aan. Mediquest informeert u nog nader vanaf welk moment het mogelijk is om de gegevens te laden in de portal.

De portal is op dit moment nog niet ingericht, mocht u toch al uw meetgegevens in de portal in willen vullen dan kunt u hierover contact opnemen met de helpdesk van Mediquest. U krijgt dan handmatig de link naar het invulformulier toegestuurd. De portal is uiterlijk eind juni gereed en dan kunt u via de inlog die u al heeft voor de PREM en Ongeplande ziekenhuisbezoeken daar deze gegevens invullen.

Voorbeeld ophalen doelen en interventies uit het ECD
Indien u gebruik maakt van Omaha en ONS dan kunt u de afdeling ICT een script laten maken, op basis waarvan de gewenste informatie uit het ECD geselecteerd kan worden.

Hiervoor zijn de volgende selecties van belang:

 • Aantal cliënten in zorg
 • Cliënten met een actueel zorgplan
 • Zoektermen: ‘mantelzorg en domein Psychosociaal’