Auteur: wilco

 • Meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

  Meting van de indicatoren belastbaarheid mantelzorg

  Vanaf 2021 zijn zorgorganisaties in de wijkverpleging verplicht om 3 structuur- en procesindicatoren te meten over belastbaarheid mantelzorg. Bij ActiZ hebben we verschillende signalen ontvangen over deze meting en de administratieve lasten. In dit bericht geven we een uitleg bij de meting van deze indicatoren.

  Lees meer

 • Ruim helft cliënten wijkverpleging beveelt zorgorganisatie aan

  Ruim helft cliënten wijkverpleging beveelt zorgorganisatie aan

  In juni 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Onderdeel van het kwaliteitskader is de PREM Wijkverpleging; een meetinstrument dat clientervaringen meet binnen de wijkverpleging. In 2020 hebben zorgorganisaties een meting gedaan aan de hand van de PREM Wijkverpleging. Over verslagjaar 2020 is voor het eerst ook een landelijk benchmarkanalyse gemaakt.

  Lees meer

 • PREM Kindzorg: aansluiting bij beleving ouders en kind

  PREM Kindzorg: aansluiting bij beleving ouders en kind

  Branchevereniging Integrale KindZorg en Stichting Kind en Ziekenhuis zijn verheugd dat vanaf 1 juni 2021 de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen kan worden en hiermee recht doet aan de zorg voor kinderen die verpleging en verzorging nodig hebben. Deze vragenlijst is afgeleid van de PREM (Patient Reported Experience Measures) Wijkverpleging. Deze is ontwikkeld door…

  Lees meer

 • Rapportages PREM Wijkverpleging en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  Rapportages PREM Wijkverpleging en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

  U heeft in 2020 een meting met de PREM Wijkverpleging uitgevoerd en aangeleverd bij Mediquest. Mediquest biedt een benchmarkrapportage aan van deze meting. Daarnaast staat de eerste data voor u over de ongeplande ziekenhuisbezoeken. U kunt de rapportages bekijken in de portal.

  Lees meer

 • Juridisch advies omtrent PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Juridisch advies omtrent PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Eerder hebben de partijen uit de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging een nieuwe versie van de PREM Wijkverpleging gedeeld. We hebben toen aangegeven dat we nog werken aan een aantal documenten omtrent de juridische borging van de PREM Wijkverpleging. In dit bericht leest u 6 stappen die ingeregeld moeten worden als het gaat om de meting van…

  Lees meer

 • Indicator belastbaarheid mantelzorg bij kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar

  Indicator belastbaarheid mantelzorg bij kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar

  Op dit moment bestaat de indicatorenset bij het kwaliteitskader wijkverpleging enkel nog maar uit de PREM. In de periode van maart tot en 30 september dienen zorgorganisaties van wijkverpleging naast de PREM ook aan de slag te gaan met de indicatorenset omtrent het thema belastbaarheid mantelzorg.

  Lees meer

 • Nieuwe handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

  Nieuwe handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

  In dit bericht leest u de aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie PREM Wijkverpleging en hoe deze een plek hebben gekregen in het nieuwe handboek en de werkinstructie. Zorgorganisaties kunnen vanaf maart 2021 starten met de meting van de PREM Wijkverpleging. Deze meting dient voor 31 december 2021 te zijn afgerond.

  Lees meer