Home / Nieuws / Indicator belastbaarheid mantelzorg bij kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar

Indicator belastbaarheid mantelzorg bij kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar

Op dit moment bestaat de indicatorenset bij het kwaliteitskader wijkverpleging enkel nog maar uit de PREM. In de periode van maart tot en 30 september dienen zorgorganisaties van wijkverpleging naast de PREM ook aan de slag te gaan met de indicatorenset omtrent het thema belastbaarheid mantelzorg.

Belastbaarheid mantelzorg

Het thema belastbaarheid mantelzorg is een nieuw thema, maar ook nu gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus, geen onbelangrijk thema. De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging had de ambitie om te komen tot een set uitkomstindicatoren op het thema belastbaarheid mantelzorg. Op dit moment zijn de randvoorwaarden nog niet ingevuld. Er is nog geen richtlijn over de belastbaarheid van mantelzorg en het thema is ook nog niet altijd ingebouwd in de ECD-systemen. De stuurgroep heeft besloten om echter het thema wel al binnen de sector te agenderen door te starten met een set van proces- en structuurindicatoren. De volgende indicatoren dienen gemeten te worden:

  • Wordt in de organisatie een instrument gebruikt om de mate van belastbaarheid van de mantelzorger in kaart te brengen?
  • Kunt u aangeven bij welk percentage van de cliĆ«nten er een instrument voor belastbaarheid mantelzorg is ingevuld? 
  • Kunt u aangeven bij welk percentage van de clienten er doelen en/of interventies in het zorgplan zijn geformuleerd ten behoeve van de mantelzorger?

Meting

Zorgorganisaties zullen in 2021 voor het eerst deze structuur- en procesindicatoren meten. De meetperiode loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021.

Resultaten

De resultaten van de meting in 2021 worden enkel gebruikt voor leren en ontwikkelen binnen zorgorganisaties. De uitkomsten van de meting dienen door de zorgorganisatie op organisatieniveau aangeleverd te worden in de portal van Mediquest. Na verwerking van de resultaten ontvangen zorgorganisaties van Mediquest een terugkoppeling van de eigen resultaten in vergelijking met een landelijk geanonimiseerd beeld. Mediquest levert geen resultaten door aan het Zorginstituut of zorgverzekeraars.

Vervolg

Eind 2021 besluit de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging of bij de volgende meting in 2022 de resultaten gebruikt kunnen worden voor cliƫntkeuze informatie en externe verantwoording (toezicht en inkoop).

Middels deze set indicatoren zet de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging een eerste stap ten behoeve van het leren en ontwikkelen omtrent belastbaarheid mantelzorg. De indicatoren zijn opgesteld om zorgorganisaties samen met hun teams bewust aan de slag te laten gaan met dit thema.

Voor de meting is ook een handboek geschreven voor zorgorganisaties en zorgprofessionals.