Home / Nieuws / Nieuwe handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

Nieuwe handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar

In dit bericht leest u de aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie PREM Wijkverpleging en hoe deze een plek hebben gekregen in het nieuwe handboek en de werkinstructie. Zorgorganisaties kunnen vanaf maart 2021 starten met de meting van de PREM Wijkverpleging. Deze meting dient voor 31 december 2021 te zijn afgerond.

In 2020 heeft de evaluatie van de PREM Wijkverpleging plaatsgevonden. De evaluatie is uitgevoerd door Mediquest. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Meting

Zorgorganisaties dienen in de periode van 1 maart 2021 t/m 31 december 2021 een PREM-meting uitgevoerd te hebben. Vanaf 1 december 2021 t/m 16 januari hebben de zorgorganisaties, ECD-leveranciers en meetbureaus de mogelijkheid om de PREM-data te delen met Mediquest voor de aanlevering van de gegevens aan o.a. het Openbare Databestand van Zorginstituut Nederland.

Vragenlijst

Er is een aantal vragen aangepast in de PREM-vragenlijst en bij sommige vragen is een toelichting toegevoegd. Daarnaast is er ook een vraag toegevoegd die vraagt naar de kwaliteit van leven van de cliënt. De bedoeling is om met de toevoeging van de extra PROM-vraag over kwaliteit van leven inzicht te geven in de ervaren kwaliteit van leven op groepsniveau, De meetgegevens van de PROM-vraag worden het eerste jaar (2021) enkel gebruikt voor leren en ontwikkelen.

Meetproces

In 2020 was het voor zorgorganisaties niet mogelijk om zelf de meting uit te voeren. Vanaf 2021 is het wel weer mogelijk voor zorgorganisaties om zelf te meting op te zetten. Een belangrijk uitgangspunt bij de metingen is dat deze onafhankelijk uitgevoerd worden. Er zijn 9 meetmethoden opgenomen in het handboek die door zorgorganisaties, ECD-leveranciers en meetbureaus gebruikt kunnen worden voor de PREM-meting.

Algemeen

Naast het handboek voor de PREM-meting is er een apart document opgesteld met daarin alle technische instructies en dataspecificaties. Dit document is een werkinstructie voor ECD-leveranciers, meetbureaus en zorgorganisaties die de PREM-data zelf aanleveren aan Mediquest. De afspraken voor de PREM die in het handboek en in de werkinstructie beschreven zijn, vormen de basis voor de komende 3 jaar. Er is ook een flyer opgesteld die u kunt gebruiken voor het informeren van de cliënten over de PREM-meting.